CG Jensen opfylder pier i Frederikshavn Havn

Det sker som led i en stor udvidelse af havnen, hvor CG Jensen i en totalentreprise anlægger et nyt stort kajanlæg.

Det sker som led i en stor udvidelse af havnen, hvor CG Jensen i en totalentreprise anlægger et nyt stort kajanlæg ved Østre Kaj.

Projektchef Gert Askholm fra Anlæg Vest fortæller, at CG Jensens arbejde på Frederikshavn Havn skrider fornuftigt fremad og følger tidsplanen.
Lige nu er de, som det ses på billedet herover, i gang med at fylde mange tusinde kubikmeter sand på den 225 meter lange pier.

Uddybning og oprensning

Til januar skal etableringen af pieren være færdig, så Orskov Yard kan begynde på installationen af en 180 meter lang flydedok, som giver mulighed for flere og større skibe i havnen. Det kræver en større vanddybde, og vores entreprise omfatter derfor også uddybning af området.

Totalentreprisen indebærer desuden etablering af molehoved og -ankre samt oprensning. Parallelt med pieren etableres en 160 meter lang dokkaj med en vanddybde på 14 meter. De to kajer adskilles af en 40 meter bred mole.

CG Jensen startede på projekteringen af det nye kajanlæg i marts. Det samlede projekt forventes færdigt til juli.

Vores erfarne vandbyggere har tidligere udført opgaver på Frederikshavn Havn, men dette er den hidtil mest omfattende.

Dronefotos: Frederikshavn Havn

Byggeperiode: 03.2020-07.2021

Entrepriseform: Totalentreprise

Bygherre: Frederikshavn Havn