CG Jensen er med i udvidelsen af den kommende NATO-havn, Esbjerg Havn

CG Jensen skal opføre en 400 meter lang kaj i forbindelse med en større udvidelse af Esbjerg Havn, der skal klargøre havnen til blandt andet udskibning af vindmølledele.

Projektet med udvidelsen af Esbjerg Havn er kendetegnet ved, at der har været fart over feltet – lige fra udbudsfasen til det nu påbegyndte arbejde. Projektchef i division 7110, Jacob Skaar, og flere medarbejdere måtte således klare ærterne ”fra hængekøjen”, idet udbudsfasen lå midt i sommerferien.

”Det var lige med at få det hele til at hænge sammen, for flere kollegaer var allerede taget på sommerferie”, siger Jacob Skaar og fortæller videre, at den slags plejer at ligge på andre tidspunkter.

”Vi vandt licitationen om hovedentreprisen og lagde ”fra land” midt i september med sikring af det nye landområde, der skal etableres”.

De nye tiltag i havnen

Den nye kajstrækning, Aquariuskaj, som CG Jensen skal opføre, bliver cirka 400 meter lang. Den kommer til at udgøre den nordlige og vestlige afgrænsning af det kommende nye landareal på 575.000 kvadratmeter.

Kajstrækningen bliver etableret med stålspuns forankret i en ankervæg ligeledes bestående af stålspuns. Kajstrækningen mod vest afsluttes med en fløjspuns, som går over i en stenkastning. Til brug for etableringen af den nye stenkastning og kajstrækning benyttes der opgravet sand fra en forudgående uddybning af sejlrenden.

Desuden skal der langs den nye kajspuns etableres dræn samt drænbrønde med udløb til havnebassinet.

Aquariuskaj, som skal tilsluttes den eksisterende Capricornkaj, skal desuden apteres med 75 tons pullerter, stålhammer samt redningsstiger, alt sammen noget CG Jensen har stor erfaring med. Pullerterne forankres ved hjælp af ankerplader under kajgaden.

Historisk medvirken med kvalitet til tiden

Esbjerg Havn vil med den nye udbygning have stor betydning for udskibning af de kæmpestore havvindmøller, så det er muligt at udbygge projekter inden for havvind-energien. I sikkerhedspolitisk sammenhæng vil havnen være et attraktivt knudepunkt for NATO.

Esbjerg Havn har en god beliggenhed tæt på Vesterhavet og Oksbøl øvelsesterræn, tæt på lufthavn, jernbane- og motorvejsnet. Sidst, men ikke mindst kan havnen modtage allierede styrker til Østersøområdet og Baltikum.

”Det er ikke noget, vi tænker så meget over i det daglige”, siger projektchef i division 7110, Jacob Skaar, ”for os er det endnu et stykke arbejde, der skal afleveres til tiden og i den høje kvalitet, CG Jensen bliver forbundet med”.