CG Jensen fremtidssikrer central kaj i Esbjerg Havn

CG Jensens division Anlæg Vest skal for Esbjerg Havn sikre, at Geminikaj også fremover er rustet til udskibning af store vindmølledele.

Geminikaj skal fremover kunne håndtere endnu større overfladelaster tæt på kajen. CG Jensen skal derfor i hovedentreprise etablere to store aflastningsplader, der skal erstatte en nuværende mindre plade.

De to nye aflastningsplader skal kunne bære 12 vindmølletårne mod 8 i dag, hvilket kræver sit fundament.

”Aflastningspladerne er dimensioneret og forberedt for de fremtidige vindmølletårne, som forventes at vokse i både størrelse og vægt. Anlægsarbejdet understøtter Esbjerg Havns målsætning om også i fremtiden at være den førende havn i Europa inden for håndtering og udskibning af vindmøller”, udtaler Jesper Jørgensen, projektleder fra Esbjerg Havn.

”Hver plade bliver over 60 meter lang og over 20 meter bred og kommer til at hvile på over 400 pæle”, forklarer formand i Anlæg Vest, Klaus Westeraa, der om lidt rykker ind med 15 mand, der skal stå for armering og støbning af de store plader.

”Der skal bindes 200 ton armering og støbes 1.800 kubikmeter beton. Den eneste forhindring er, at vi skal undgå at ramme eksisterende ankerstænger. De er teoretisk lokaliseret, men det holder sjældent stik”, siger den rutinerede formand.

Forud for betonarbejderne foregår rammearbejderne, som opstartede i midten af uge 42. Det er formand i Anlæg Vest, Martin Krogsgård og hans sjak, der står i spidsen for det arbejde – og selvom de har set og oplevet det meste, bliver arbejdet alligevel lidt specielt.

”Den gængse pæl i Danmark er omkring 12 til 15 meter lang. De pæle, vi skal slå ved Geminikaj, er hele 36 meter lange grundet lokale geografiske forhold og vi har måttet ombygge rammemaskinerne, så de er klar til arbejdet”, forklarer formand Martin Krogsgaard.

CG Jensen skal efter planen aflevere projektet den 2. februar 2024.