CG Jensen gør klar til letbane-broer

CG Jensen er kommet godt i gang med de forberedende funderingsarbejder forud for etableringen af to nye stålbroer nær Herlev…

CG Jensen er kommet godt i gang med de forberedende funderingsarbejder forud for etableringen af to nye stålbroer nær Herlev Station.

Stålbroerne opføres i forbindelse med Letbaneprojektet. Til september skal Ståldivisionen levere og montere de to stibroer. De bliver placeret i hver side af en eksisterende bro, der krydser jernbanesporene på Herlev Ringvej.

De to nye stålbroer er til cyklister og fodgængere, da der fremover skal være plads til både letbanestation og biltrafik på den eksisterende bro.

Fire af CG Jensens divisioner bidrager til projektet: Anlæg Vest, Jord, Kloak & Forsyning, Beton og Stål.

Alle CG Jensens arbejder udføres i egenproduktion.

Forberedelserne til anlægsarbejdet er godt i gang, fortæller projektchef på Letbanen Kim Ivan Nielsen.

Da der er tale om banenært arbejde, skal der tages mange forholdsregler som fx sporspærringer. I perioder fra den 25. maj til 18. juni foregår arbejdet i døgndrift i forbindelse med, at ét banespor skal afspærres ad gangen, imens der er dobbeltrettet kørsel fra det andet spor.

Hovedstadens Letbane får i alt fire stop i Herlev og skal stå klar i 2025.