CG Jensen skal fremtidssikre færgelejer i Aarhus

Division Ramning & Vandbygning skal i hovedentreprise udføre bølgedæmpning og erosionssikring for Aarhus Havn.

Division Ramning & Vandbygning skal i hovedentreprise udføre bølgedæmpning og erosionssikring for Aarhus Havn. Arbejderne igangsættes for at opdatere to Molslinjen-færgelejer i Østhavnen.

Molslinjen flyttede i november 2020 sin færgeterminal fra Aarhus Ø til Østhavnen. Man har imidlertid erfaret, at bundsikringen på de to færgelejer med fordel kan opgraderes.

”Det areal, der er bundsikret i dag, er ikke stort nok. Så lige nu spuler færgerne havbunden væk”, forklarer projektchef i CG Jensen, Gert Askholm.

Til september går seks mand fra division Ramning & Vandbygning derfor i gang med en 2.000 kvadratmeter stor bundsikring, hvor man på 7,5 meter dybt vand lægger et til tre ton tunge sten. Til opgaven får man tillige assistance fra et uddybningsskib.

”Stenlaget skal sikre bunden af de to færgelejer”, siger projektchef Gert Askholm.

Da færgerne sejler løbende, vil en del af bundsikringen blive udført om natten, hvor der vil være bedre arbejdsro.

Minimering af bølgegang

Division Ramning & Vandbygning skal som en del af arbejderne også udføre bølgedæmpning, så der fremover bliver mindre turbulens i færgelejerne.

Det gøres ved at etablere fire stenkister langs en eksisterende spunsbølgevæg, så man dermed kan dæmpe bølgeuroen, da bølgerne herved kan forsvinde ind i hulrummene mellem stenene.

”Så kan vi undgå, at bølgerne slår tilbage, som de ville gøre, hvis de rammer direkte ind i spunsen”, siger projektchef, Gert Askholm.

For at sikre, at stenene ikke efterfølgende flytter sig, rammer man 22 stålpæle i hver stenkiste, som fastholdes med et stål ringstræk i toppen. Stålpælene skal rammes ned til -16.

Som en del af arbejdet fremtidssikrer man også spunsvæggen i færgelejerne ved at montere 78 aluminium offeranoder, der skal hindre rust i spunsen. Dette arbejde vil blive udført med dykker.

Til opgaven skal man i alt bruge 6.400 ton sten, hvoraf langt størstedelen af dem kommer fra Norge.

Arbejderne finder sted over seks uger og forventes afsluttede medio oktober.