CG Jensen skal opføre Gladsaxe Ny Genbrugsstation

CG Jensen skal for Gladsaxe Kommune opføre en ny genbrugsstation i totalentreprise, hvor genbrug af materialer dikterer både arkitektur og udførelse. CG Jensens erfarne team – der har to genbrugsstationer bag sig – har været med til at påvirke og finde løsninger allerede i en tidlig fase.

CG Jensen skal for Gladsaxe Kommune opføre en ny genbrugsstation i totalentreprise, hvor genbrug af materialer dikterer både arkitektur og udførelse. CG Jensens erfarne team – der har to genbrugsstationer bag sig – har været med til at påvirke og finde løsninger allerede i en tidlig fase.

Når CG Jensen om lidt påbegynder arbejdet med at nedrive den nuværende Gladsaxe Genbrugsstation for at opføre en ny, udvidet station med større genbrugskapacitet, bliver det med et klimadogme for byggeriet. Ambitionen er at genanvende så mange materialer som muligt samt at anvende træ de steder, hvor det ikke er muligt at genbruge materialer.

På den måde vil man minimere CO2 udledningen og samtidig maksimere CO2 indlejringen.

”Det er en sjov og spændende opgave – netop fordi, der er så meget genbrug. Du kan ikke bare tage nye materialer; du skal tilpasse dig de materialer, der allerede er”, siger projektchef Dion Munksgaard fra CG Jensens division Jord, Kloak, Forsyning & Gartner, der sammen med flere CG Jensen kollegaer har været med til at påvirke projektet allerede i tilbudsfasen.

”Det har været nyttigt at være med fra start, hvor vi med vores baggrund har kunnet bidrage til at finde løsninger på, hvordan vi dels kan minimere forbruget af materialer og dels genbruge materialer”, siger projektchef Dion Munksgaard fra CG Jensens division Jord, Kloak, Forsyning & Gartner og tilføjer:
”Den gamle retsbygning på Fremtidsvej i Gladsaxe skal for eksempel knuses og genbruges til genbrugsbeton, der så kan anvendes i vejopbygningen. Facaderne beklæder vi med genbrugstegl og genbrugsstålplader – og til vejbelægningen bruger vi genbrugsslagger fra Afatek og knust beton.”

En del af materialerne skal komme fra nedriveren J. Jensen, der er i samme koncern som CG Jensen. Herudover har man som nævnt kigget på, hvordan man kan reducere materialeforbruget.

”Vi har for eksempel kunnet spare pumpebrønde væk ved at aflede spilde- og regnvand på en anderledes måde, end det oprindelig var tænkt”, forklarer Dion Munksgaard fra CG Jensens division Jord, Kloak, Forsyning & Gartner.

Byggepladstiltag vil reducere CO2 udledning

CG Jensens byggeplads bliver fossilfri, hvilket betyder, at CG Jensen ikke vil anvende fossile brændstoffer som diesel, benzin og naturgas på byggepladsen.

CG Jensen vil herudover benytte grønne skurvogne, der bruger omtrent 60 procent mindre varme og el sammenlignet med konventionelle skurvogne. Endelig vil CG Jensen producere grøn strøm ved hjælp af CG Jensens Grønne Top, som er en platform med solceller og to vindturbiner, der kan kobles på en 20 fods container. Den Grønne Top kan producere op mod 12.000 KWH årligt.

CG Jensen vil desuden etablere automatiseret styring af belysning i skurvogne ved hjælp af bevægelsessensorer samt anvende natsænkning af el og varme i skurvogne og på pladsen.

Undervejs i byggefasen vil CG Jensen måle og registrere vand- og energiforbruget samt transport og byggeaffald.

God erfaring med genbrugsstationer

CG Jensens team har tidligere opført genbrugsstationer i henholdsvis Albertslund og Hillerød. Og man glæder sig nu til at opføre en tredje genbrugsstation sammen – denne gang i totalentreprise.

”Vi kender hinanden rigtig godt i teamet. Det betyder, at vi kan trække på gode erfaringer fra tidligere – og vi forventer, at det vil bidrage til at sikre en god fremdrift i udførelsen”, siger projektchef Dion Munksgaard fra CG Jensens division Jord, Kloak, Forsyning & Gartner.

Arbejdet gennemføres i et internt joint venture mellem division Byggeri Øst, division Beton Arcon og division Jord, Kloak Forsyning og Gartner – og understøttet af medarbejdere fra stabsfunktionen Design & Engineering.

CG Jensen udfører som nævnt arbejdet i totalentreprise – med NIRAS som ingeniørrådgiver, BBP Arkitekter som arkitektrådgiver og 1:1 Landskab som landskabsrådgiver.

CG Jensen er i øjeblikket i gang med at projektere den nye genbrugsstation. Man forventer at opstarte arbejdet i april 2023 og projektet ventes at stå færdigt ultimo juni 2024.

Når den nye, udvidede genbrugsstation står færdig, vil den byde på flere affaldsfraktioner, der samlet skal kunne håndtere op mod 32.000 ton affald. Stationen vil bestå af tre bygninger – en til henholdsvis farligt affald og direkte genbrug samt en mandskabs- og undervisningsbygning.

Ved at opføre genbrugsstationen i en høj grad af genbrugsmaterialer håber Gladsaxe Kommune at kunne inspirere brugerne til, hvordan man i højere grad kan genbruge materialer.