CG Jensen skal renovere andelsboligforening i Tåstrup

Division Betonrenovering skal i hovedentreprise renovere andelsboligforeningen Tåstrup Hovedgade 129-131 i foråret 2022.

Division Betonrenovering skal i hovedentreprise renovere andelsboligforeningen Tåstrup Hovedgade 129-131 i foråret 2022.

Renoveringen omfatter blandt andet reparationer af fritlagt, skadet beton på facaden samt reparationer af svalegange – herunder udskiftning af membranbelægning og rækværker.

Kontrakten er kommet i hus efter en god dialog mellem CG Jensen og bygherren samt dennes rådgiver.

”Vi er kommet med nogle forbedringsforslag til løsninger – og vi er glade for, at bygherren har taget løsningerne til sig. Nu glæder vi os til at tage fat på opgaven”, siger divisionschef i Betonrenovering, Søren Persson.

Forbedringsforslagene har betydet, at bygherren har kunnet spare nogle penge, som man så har kunnet bruge til at tilkøbe et facadestillads. Opsætningen af stilladset sikrer dels bedre arbejdsforhold samt bedre adgangsforhold for brugerne af huset – herunder beboere og forretningsdrivende, som undgår at måtte lukke deres forretning i visse faser af renoveringsarbejdet.

Potentiale indenfor facaderenovering

Division Betonrenovering har tidligere med stor succes renoveret bygningsfacader i Næstved, Kalundborg, Korsør og senest på Panuminstituttet i København. Divisionschef Søren Persson glæder sig over nu at kunne opstarte endnu et samarbejde.

”Vi renoverer rigtig mange broer og bygværker. Facaderenovering er endnu et spændende felt, som vi historisk set altid har været glade for at arbejde med – og som vi ser et stort fremtidigt potentiale i. Vi kan potentielt øge omsætningen men endnu vigtigere sikre vores samlede forretning mod eventuelle udsving i antallet af udbud på enkelte områder”, siger han og henviser til markedet for brorenovering.

Division Betonrenovering opstarter renoveringsarbejdet i marts 2022 og forventer at afslutte arbejdet i august 2022.

Læs mere om vores kompetencer inden for betonrenovering her