Følg med i anlæggelsen af letbanen

CG Jensen anlægger i totalentreprise 8,5 kilometer letbane. I videoen herover kan du opleve de strækninger, CG Jensen arbejder på.

Letbane-projektet beskæftiger i øjeblikket 210 medarbejdere, der arbejder for og i CG Jensen. Siden projektets opstart i marts 2018 er der brugt over 500.000 arbejdstimer og der er drukket uanede mængder af kaffe :-)

Lige nu arbejder godt 20 gravemaskiner, to gummihjulsgravemaskiner, otte læssemaskiner, otte dumpere, tre teleskoplæssere, en kran og fem bomlifte samt lastbiler, ladbiler, kran-grab og andre arbejdsbiler sig vej mod målet.

Der er foreløbig anlagt mere end 12 kilometer vej og 11 kilometer fortov og cykelsti. Der er sat 30 kilometer kantsten og 3.000 kvadratmeter chaussesten.

Der er udført seks betonkonstruktioner til de kommende letbanestationer og adskillige betonkonstruktioner i forbindelse med eksisterende broer. Der er monteret fire stålbroer og udført otte spunskonstruktioner med betonhammer.

Der er udført en tunneludvidelse, en tunnel under S-banen, to elevatortårne og et bassin. Der er foretaget pælefunderinger – og der bliver holdt styr på 83 leverandører, vognmænd og underentreprenører.

Der er foretaget mindst 45 trafikomlægninger og kommunerne har godkendt 82 CG Jensen jordhåndteringsplaner. Der er anmeldt 702.400 ton jord til bortkørsel.

Der er afholdt 101 sikkerhedsmøder og 700 personer har modtaget sikkerhedsinformationer.

Der er udført ni nedrivninger og 16 støttemure – og der er omlagt et utal af kabler for ledningsejere.

CG Jensen står for halvdelen af bygge- og anlægsentrepriserne på Hovedstadens Letbane. CG Jensen udfører arbejdet for Metroselskabet & Hovedstadens Letbane.