CG Jensen monterer den anden ud af to stål stibroer over Motorring 3

CG Jensen anlægger letbane i Rødovre, Herlev og Gladsaxe Kommuner. Som en del af vejudvidelsen har CG Jensen over to weekender i marts monteret to nye stibroer på hver side af motorvejsbroen over Motorring 3 i Gladsaxe

De 50 meter lange stål stibroer skal fremover sikre plads til fodgængere og cyklister, når Hovedstadens Letbane tages i brug. Det er CG Jensens division Stål, der har stået for produktionen og monteringen af de to stål stibroer. Begge broløft er foregået om natten for at påvirke trafikken mindst muligt.

”Jeg synes, at det er gået rigtig godt. Løftene er forløbet planmæssigt og broerne var løftet på plads inden for cirka 30 minutter. Så det hele foregik faktisk hurtigere end estimeret”, siger projektleder i division Stål, Hussein Al-Nema om monteringen af de 82 ton tunge stibroer.

30 mænd har været involveret i hver enkelt broløft. Tilbage venter nu arbejder med at tilpasse til- og frakørselsramper, omprofilering af vejbanerne på den eksisterende betonbro samt anlægning af nyt vejareal.

Samarbejde mellem CG Jensen divisioner

Mange af CG Jensens øvrige fagdivisioner har forud for monteringen udført forberedende arbejder.

Division Jord, Kloak & Forsyning har stået for diverse forundersøgelser, trafikomlægning, nedlægning af signalmaster, diverse udgravninger samt bortkørsel af jord.

Division Anlæg Vest har nedrammet spunsvægge langs siderne på udgravningen i midten af motorvejen for at sikre sig at den eksisterende vejbane ikke ville sætte sig under udgravning til det nye fundament. Divisionen har også rammet pæle for fundamenter til stibroerne.

Division Beton Øst har stået for udførelse af vederlagene, som de kommende to broer hviler på fra Motorring 3.

De to nye stibroer forventes at blive taget i brug i starten af april 2023.

CG Jensen står for halvdelen af bygge- og anlægsentrepriserne på Hovedstadens Letbane. CG Jensen udfører arbejdet for Metroselskabet og Hovedstadens Letbane.