CG Jensen monterer den første ud af to stål stibroer over Motorring 3

Som en del af vejudvidelsen til den kommende letbane på strækningen i Gladsaxe Kommune, har CG Jensen i weekenden monteret den første ud af to nye stibroer på hver side af motorvejsbroen over Motorring 3.

Flere af CG Jensens divisioner herunder Jord, Kloak og Forsyning, Anlæg Vest, Beton Øst samt Stål har med deres forskellige kompetencer været involveret i broprojektet.

Levering og montering af broerne

Broerne er af to omgange blevet leveret til Ringvejsbroen med særtransport forud for monteringen.

”Ved hvert løft blev broerne i første omgang placeret på bukke på den eksisterende motorvejsbro på Buddingevej, hvorfra de hver især skal løftes på plads af to 450 tons mobilkraner”, siger projektleder i division Stål, Hussein Al-Nema.

Natten mellem den 11.-12. marts blev den første bro så monteret med henblik på at påvirke trafikken mindst muligt. Der var ca. 30 mænd involveret i broløftet, og de klargørende arbejder startede klokken 20.00 og indebar spærring af Buddingevej samt omlægning af trafikken fra Motorring 3 hen over Buddingevej via til- og frakørselsramperne. Herefter foregik tilrigning af kranerne, og da klokken var ca. 23.53, kunne kranerne løfte den første bro væk fra bukkene.

”Jeg synes, at det gik rigtig godt – løftet forløb planmæssigt, og broen var løftet på plads inden for ca. 30 min. Så det hele foregik faktisk hurtigere end estimeret”, siger Hussein Al-Nema.

Genetableringen af trafikken skulle efter planen foregå mellem klokken 06.00-08.00 morgenen til søndag men allerede klokken 4, kunne den første bil køre under den nymonteret bro over Motorring 3.

Det samme forløb er planlagt i forbindelse med monteringen af den anden bro i weekenden den 18.-19. marts.

Når begge de nye broer er monteret, består det efterfølgende arbejde blandt andet af tilpasning af til- og frakørselsramper, omprofilering af vejbanerne på den eksisterende betonbro samt anlægning af nyt vejareal.

Samarbejde mellem flere divisioner

Division Jord, Kloak & Forsyning har stået for de mange forberedende arbejder i forbindelse med projektet herunder diverse forundersøgelser, trafikomlægning, nedlægning af signalmaster, diverse udgravninger samt bortkørsel af jord.

Under meget trænge omgivelser, og uden påvirkning af trafikken på motorvejen, har division Jord, Kloak & Forsyning gjort klar til betonafdelingens funderingsarbejder for søjlevederlagene i midterrabatten på motorring 3.

Hertil har division Anlæg Vest nedrammet spunsvægge langs siderne på udgravningen i midten af motorvejen for at sikre sig at den eksisterende vejbane ikke ville sætte sig under udgravning til det nye fundament.

En særlig udfordring har derudover været at få lokaliseret de eksisterende jordankre fra spunsvæggene ved motorvejen for at sikre sig fri adgang i jorden til de kommende betonpæle. Her var det nødvendigt at lukke de fire til- og frakørselsramper på Motorring 3 under udgravningen til jordankrene.

”Der var egentlig afsat fire dage til at lokalisere ankrene ved udgravning. Her blev der kørt ca. 2500 ton jord væk fra de fire hjørner ved hjælp af fire 50-tons gravemaskiner og tilbagefyldt næsten det samme. Vores folk klarede det på 2 dage, så de har virkelig gjort et flot stykke arbejde”, siger byggeleder i division Jord, Kloak & Forsyning, Emil Pedersen.

Efter lokalisering af jordankrene kunne division Anlæg Vest herefter slå 32 betonpæle (8 stk. i hvert hjørne) med en diameter på 30×30 cm ned i 12 meters dybde, hvorpå vederlagene blev monteret.

Byggeleder, Marting Krogsgaard fra division Anlæg Vest, forklarer, at betonpælene ”… blev slået i en weekend, hvor man kunne spærre det langsomme spor på motorvejen.”.

Division Beton Øst har stået for udførelse af vederlagene, som de kommende to broer skal hvile på fra Motorring 3.

”Vederlagene består af to søjler, som blev præfabrikeret af vores kollegaer i betonrenovering i deres gamle hal. Disse er så efterfølgende monteret inde i midterrabatten. Herefter laver vi ét vederlag ved hver af de 4 tilkørselsramper”, siger projektleder i Beton Øst, Henrik Lindorff Schwarz.

Division Stål har stået for produktionen af de to stålstibroer, der måler ca. 50 m x 5 m x 1,3 m, og hver vejer lidt over 80 tons.

De to næsten identiske stålbroer, er produceret i Polen, og er derfra sejlet på skib i slutningen af september til Køge Havn. Her har de så været deponeret siden starten af oktober forud monteringen over Motorring 3.

De to nye stibroer forventes at blive taget i brug i starten af april 2023, og er tilegnet fodgængere og cyklister.

Video: Hovedstadens Letbane