Forsyningsledninger

CG Jensen etablerer og renoverer alle former for forsyningsledninger. Opgaverne udføres i hoved- eller fagentreprise. Vi opererer primært øst for Storebælt.

Vi udbygger og renoverer kommunernes fjernvarmenet og vandforsyning, herunder etablering af hovedledninger i vejnet samt stikledninger til bygninger og villaer.

Vi omlægger eksisterende forsyningsnet, hvis de ligger i vejen for kommende byggeprojekter og anlægger nye forsyningsledninger til nye boligområder mv.

Opgaverne udføres både ved hjælp af traditionel gravning med entreprenørmaskiner og ved hjælp af opgravningsfrie metoder. Det er den enkelte opgave og dets forhold, der afgør, hvilken metode, der er den mest fordelagtige.

Vi hjælper gerne tele- og dataselskaber med at etablere nye tele- og fiberkabler. Der er utallige måder at få transmitteret datasignaler på og dermed næsten lige så mange metoder, når kablerne skal etableres. CG Jensen udfører opgaven uanset hvilken metode, der ønskes benyttet.

Hvis du vil vide mere

Divisionschef Kenneth Møller, tlf. +45 27 90 29 67

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk