Fremdrift på Sæby Havn

CG Jensens totalentreprise på den 60.000 m² store udvidelse og fremtidssikring af Sæby Havn foregår fortsat i et forrygende tempo

CG Jensens totalentreprise på den 60.000 m² store udvidelse og fremtidssikring af Sæby Havn foregår fortsat i et forrygende tempo

Udvidelsen, der har været ramt af en række udfordringer i form af corona-nedlukning, vejrlig og forsinkede leverancer af tømmer, kører stadig efter planen, og vores erfarne havnebyggere arbejder hårdt på at få hele rå-havnen klar til afleveringen til november.

Projektchef i Anlæg Vest Gert Askholm fortæller, at nu hvor noget af havne-tømmeret endelig er ankommet, er der fuld gang i monteringerne.

”Havnepælene til bådebroen i yderhavnen er nu rammet, kajakbroen er færdig, og vi er i gang med at lave en udsigtsplatform.”

”Samtidig synger uddybningsarbejdet på sidste vers. Oprydningsarbejderne foregår samtidig med uddybningen, og vi anvender uddybningsmaterialerne til opfyldning,” fortæller Gert Askholm.

Derudover er betonhammeren på skonnertkajen færdigstøbt, og betonpælene til brofundamenterne er rammet.

Den indvendige stenskråning i yderhavnen er delvis færdig, og alt spunsarbejde er afsluttet.

Omfattende og bæredygtig udvidelse

CG Jensens totalentreprise på Sæby Havn omfatter blandt andet etablering af en 390 meter lang mole, to nye havnebassiner, en bølge-skærm, en indre stenkastning, indsejlingskanal, promenade samt bådebroer langs havnebassinerne.

Dertil kommer en sti-bro og en vejbro, inklusive vejdæmning, kajudsyr, trailer- og jolleramper, afvandings- og spildevandssystem samt elinstallationer og belysning.

Udvidelsen af havnen skal blandt andet tilgodese en øget efterspørgsel på bådpladser. Samtidig etableres et vandaktivitetsområde en ny maritim legeplads, vinteropbevaringspladser og ekstra parkering til havnens mange sommergæster.

Havneudvidelsen udføres med stort fokus på bæredygtighed og hensyn til miljøet.

Læs mere om vores kompetencer inden for ramning og vandbygning her