Renovering af Svendborgsundbroen

I hovedentreprise skal CG Jensens Anlæg Vest forlænge levetiden på Svendborgsundbroen

I hovedentreprise skal CG Jensens Anlæg Vest forlænge levetiden på Svendborgsundbroen

Bjælkebroen, der er fra 1966, forbinder Svendborg på Sydfyn med Vindeby på Tåsinge.

Projektleder Jesper Juel Petersen fra Anlæg Vest fortæller, at entreprisen omfatter udskiftning af 500 meter rørføring til nye pvc-rør.

”Vi skal udskifte alle broens nedløbsrør, som er utætte i forskellige grader. Derudover skal vi lave overfladebehandling og bore afløb. Arbejdet udføres i et hulrum inde i brodækket, hvor der kun er 130 centimeter højt og bælgmørkt. Derfor skal der først etableres lys og bedre adgangsforhold,” fortæller Jesper Juel Petersen.

Han glæder sig til at komme i gang med projektet.

”Det er en spændende opgave, som vi glæder os til. Vi har ikke udført arbejder på Svendborgsundbroen før. Men det er altid sjovt at være med til at sætte et CG Jensen-aftryk på de store bygværker i Danmark,” fastslår Jesper Juel Petersen.

Anlæg Vest starter på projektet efter sommerferien og renoveringerne udføres mellem den 9. august og den 29. oktober.

”Vi udfører arbejdet sammen med Rambøll i Odense, som vi har et rigtig godt samarbejde med i forvejen,” fortæller Jesper Juel Petersen. 

CG Jensen har det overordnede ansvar for håndtering af trafikforhold i forbindelse med reparationerne.

Svendborgsundbroen er 1.225 meter lang og godt 14 meter bred.

Læs mere om vores kompetencer inden for betonrenovering her