22-05-2015

CG Jensen A/S indlemmer søsterselskab i organisationen

22.05.2015: Pressemeddelelse

CG Jensen A/S og dets søsterselskab Arcon Enterprise A/S, som ejes af CG Jensen Holding A/S, sammenlægges og samler dermed alle kompetencer og kræfter i én organisation.

- Vi bliver med sammenlægningen én af landets førende betonentreprenører, og vores Jord, Kloak, Forsyning-division udvides med en gartnerafdeling, hvilket er med til at åbne nye markeder, siger administrerende direktør for CG Jensen A/S Michael S. Larsen og forklarer den primære baggrund for sammenlægningen.
- Ved at slå de to virksomheder sammen, opnår vi en bedre synergi mellem de to organisationer, og det skal smitte af på vores effektivitet og dermed også på vores bundlinje, forklarer Michael S. Larsen.

Alle nuværende sager i Arcon Enterprise A/S gøres færdige efter de gældende kontraktlige forpligtigelser, mens nye sager fremover oprettes i CG Jensen A/S-regi. Alle medarbejdere i Arcon A/S rykker fysisk med over i den nye konstellation, som fremover får base og hovedkvarter på CG Jensen A/S’ nuværende adresse på Fabriksparken 37 i Glostrup.

- CG Jensen A/S og Arcon Entreprise A/S har alle dage haft et meget tæt samarbejde, hvor der blandt andet har været lånt medarbejdere ud på tværs af virksomhederne. Der er således tale om to virksomheder med samme værdisæt og samme kulturelle opflaskning og ud fra den baggrund, forventer jeg, at de nye medarbejdere hurtigt falder på plads i de nye organisatoriske omgivelser, forklarer Michael S. Larsen.

Organisatoriske ændringer
CG Jensen A/S opretter en helt ny betondivision. Det bliver den nuværende administrerende direktør i Arcon Enterprise A/S, Morten Andersen, som bliver divisionschef for den nyoprettede division. Morten vil desuden indgå i ledelsen hos CG Jensen A/S. Divisionen skal i tæt samspil med den nuværende betondivision, der har Bendy Zimmerman Pedersen som divisionschef, fordele og optimere de kommende betonopgaver, som lander i ordrebogen.

Arcons gartnerafdeling bliver i den nye konstellation placeret under divisionen Jord, Kloak, Forsyning, der har Kenneth Møller som divisionschef. Med tilgangen af gartnerafdelingens kompetencer - som fortsat vil være frontet af Jacki Glimø og Michael Nexelø - kan CG Jensen A/S fremover tilbyde kunderne ekstra service i form af grønt arbejde, når vi arbejder på entrepriser. Divisionens setup er dermed komplet – fra første spadestik til genetablering af grønne by- og beboelsesrum.

Slutteligt overtager Divisionen Betonrenovering ved Ole Kristiansen Arcons nuværende kontorer og lagerfaciliteter på Fabriksparken 6 i Glostrup, således at Betonrenovering kan fortsætte den vækst, som divisionen oplever med stigende ordrer.

Opjustering af årsregnskab
Med indlemmelsen af Arcon Enterprise A/S i CG Jensen A/S sker der også nogle justeringer i forhold til forventningerne til årsregnskabet. Forventningerne til regnskabsåret 2014/2015 opjusteres til at ramme en omsætning på 1,1 mia. kroner og med en forventet dækningsgrad på cirka fire procent.

CG Jensen A/S vil fremover have to adresser i Glostrup. Fabriksparken 37, hvor alle divisionerne på nær Betonrenovering får til huse, og Fabriksparken 6, som bliver Division Betonrenoverings nye arbejdsplads.

Den formelle sammenlægning sker 1. juli 2015. Arcon beskæftiger i dag 90 timelønnede medarbejdere og 14 funktionærer.

For yderligere oplysninger:
Adm. Direktør Michael S. Larsen
Telefon: +45 2170 9644
Mail: Msl@cgjensen.dk

Tilbage til oversigt

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk