CG Jensen afslutter komplekst renoveringsarbejde i Aalborg

CG Jensen landede kontrakten Vesterbro – udskiftning af bro og renovering af garageanlæg i december måned 2021. Knap fire måneder…

CG Jensen landede kontrakten Vesterbro – udskiftning af bro og renovering af garageanlæg i december måned 2021. Knap fire måneder senere gik arbejdet i gang efter en god og lang planlægningsproces.

”Tiden fra kontrakt til opstart blev udnyttet til en særdeles grundig planlægning af projektet. Helt fra starten havde vi et rigtig godt samarbejde med bygherren, Aalborg Kommune samt rådgiver, Rambøll, ligesom vi også internt var tæt sammen om planlægningen”, fortæller projektleder i Anlæg Vest, Jesper Juel Pedersen.

Opgaven lød på renovering af en meget trafikeret bro i Aalborgs absolutte centrum. Trafikken på broen samt både fodgænger- og biltrafik skulle holdes i gang i hele byggeperioden. Kun to planlagte totalafspærringer og fire natspærringer udgjorde undtagelsen. Også adgangen til butikker og boliger skulle være fri. Udfordringen blev ikke mindre af, at broen, som gik hen over tre Banedanmark-spor, havde 4.000 kvadratmeter parkeringskælder fordelt på hver side. Disse parkeringskældre skulle sideløbende gennemgå en renovering på både over- og underside, alt imens den dobbeltrettede biltrafik skulle være glidende i hele den etapeopdelte arbejdsperiode.

Vigtigt med dialog

”Igennem hele processen havde vi en rigtig god dialog med både bygherre, rådgiver og borgere i Aalborg. Sammen med Aalborg Kommune afholdt vi en informationsaften på Aalborg Congres Center. Her blev de fremmødte borgere indviet i arbejdets karakter og omfang, samt hvilke gener der ville være i forbindelse med opgaven. Dette, samt løbende information på kommunens hjemmeside og sociale medier, gjorde, at borgerne blev varslet i god tid om ændringer og andre forhold af betydning”, forklarer Jesper Juel Pedersen.

Kim Brun Kristensen, projektleder og kontaktperson i Aalborg Kommune tilslutter sig den udtalelse:

”Vores samarbejde har fungeret rigtig godt. Jeg vil gerne fremhæve, at vi har forstået hinanden godt og at der har været enighed imellem entreprenør og bygherre. CG Jensen er gode til at løse en opgave og at vide, hvordan opgaven skal løses. Den gode, detaljerede planlægning har været essentiel for forløbet, og der har i høj grad været fokus på fremdrift.

For os som kommune har det desuden været dejligt, at CG Jensen hjalp os med at tage hånd om borgerne. Der var i hele byggeperioden en hotline til CG Jensen, som kunne besvare de spørgsmål, borgerne måtte have undervejs. Det har betydet, at vi næsten ingen klager har haft ”.

Nøje udvalgte samarbejdspartnere

”Opgaven fordrede store krav til vores samarbejdspartnere”, fortsætter projektleder Jesper Juel Pedersen. ”Alle blev valgt ud fra kriteriet om, at det var et meget komplekst byggeri, der stillede krav til kvalitetsarbejde, fleksibilitet og samarbejdsvilje. Vores forventninger blev i den grad indfriet; vi har haft et virkelig godt samarbejde med blandt andre nedbrydningsfirma P. Olesen, Munck Asfalt, PJ Tec og Rail Energy”.

Samarbejde og planlægning altafgørende

”Vi fulgte en meget detaljeret tidsplan, og vi gennemgik den mange gange. Både inden opstart af de meget vigtige delopgaver men også løbende undervejs i projektet, siger Jesper Juel Pedersen og uddyber:

”Vi ville gerne sikre os at komme i mål inden for tidsrammen, og trods de ændringer, der uvægerligt opstår undersådanne opgaver, holdt tidsplanen. Jeg er ikke i tvivl om, at grunden til den succes kan føres tilbage til udgangspunktet, hvor vi brugte perioden op til byggestart klogt: ”Tid til planlægning”.”

Kim Brun Kristensen, projektleder i Aalborg kommune nævner også tiden som en vigtig faktor:

”Især den stramme tidsplanlægning omkring sporspærringen blev tacklet meget tilfredsstillende, ligesom de rigtige underentreprenører var godt valgt.

Der var ting i løbet af processen, der viste sig at være anderledes end forventet, hvilket betød, at procedurer måtte ændres.

I fællesskab måtte vi gribe sagen anderledes an, og selvom det betød, at tidsrammen blev udfordret, blev den pågældende opgave løst til tiden”.

Ros til CG Jensen

Og der er flere roser til CG Jensens dygtige folk: ”De har været imødekommende, og der har været åbenhed og parathed fra starten af processen, som derfor har kørt godt.

Det er ikke svært at forestille sig et samarbejde med CG Jensen en anden gang – så må vi håbe, at CG Jensen byder ind igen”, afslutter Kim Brun Kristensen på flotteste vis.

Også projektleder i Anlæg Vest, Jesper Juel Pedersen er yderst tilfreds: ”Tak for samarbejdet til Aalborg Kommune og Rambøll samt til alle vores gode samarbejdspartnere”, afslutter han.

På projektet var også en ingeniørpraktikant og to struktørlærlinge beskæftigede i hele perioden.

Byggepladsen Vesterbro blev afrigget den 18. november i år.

Læs mere om vores kompetencer inden for broarbejde her