CG Jensen får certifikat på jernbanesikkerhed

CG Jensens jernbanesikkerheds-medarbejdere i Betonrenovering er blevet certificeret efter DS 21001 ledelsessystem for jernbanesikkerhed, som i fremtiden bliver et krav til leverandører af jernbanesikkerhedsmæssige ydelser.

CG Jensens jernbanesikkerheds-medarbejdere i Betonrenovering er blevet certificeret efter DS 21001 ledelsessystem for jernbanesikkerhed, som i fremtiden bliver et krav til leverandører af jernbanesikkerhedsmæssige ydelser.

Det nye certifikat, DS 21001, erstatter Banedanmarks ”Retningslinjer for godkendelse af entreprenører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser”.

Fra årsskiftet vil der blive stillet krav om efterlevelse af DS 21001 i alle Banedanmarks udbud og kontrakter.

Divisionschef i Betonrenovering Søren Persson sætter stor pris på, at certifikatet nu er i hus med Simon Boye-Nielsen som jernbanesikkerhedsansvarlig og Brian Mikael Kristensen som 2. nøgleperson.

Høj prioritet i CG Jensen

Certificeringen omfatter en række sikkerhedsmæssige kompetencer i forbindelse med jernbaneinfrastrukturarbejde.

Det gælder ydelser vedrørende jernbaneinfrastrukturens underbygning og overbygning, konstruktioner i nærheden af infrastrukturen og anden trafik langs banen og fritrumsprofiler, som omfatter regler for, hvor tæt faste genstande må komme på jernbanespor samt ydelser vedrørende kørestrøm og stærkstrøm.

CG Jensen har længe prioriteret jernbanesikkerheden højt, hvilket er en stor fordel i forhold til vores mange arbejder for Banedanmark.

Blandt andet har vi i Betonrenovering uddannet vores egen SR-1 -arbejdsleder frem for blot at benytte tilsynsførende personer med SR-kompetencerne.

CG Jensens arbejdsmiljøchef Susanne Bruun glæder sig over, at vi i CG Jensen nu også har fået det nye certifikat på vores jernbanesikkerhed:

”Jeg er superstolt over, at vi har så kompetente medarbejdere, som altid har stort fokus på jernbanesikkerheden,” siger arbejdsmiljøchef Susanne Bruun.