CG Jensen renoverer færgeleje på Hirtshals Havn

28-01-2019CG Jensen renoverer færgeleje på Hirtshals HavnRenoveringen af færgeleje 4 strækker sig over to etaper og inkluderer ombygning af rampe samt oprensning af den omkring liggende havnebund. CG Jensens vandbygningsfolk har travlt på Hirtshals Havn. Frem til påske arbejder de på højtryk med at ombygge et gammelt færgeleje, der blandt andet skal have ny forankring, […]

Renoveringen af færgeleje 4 strækker sig over to etaper og inkluderer ombygning af rampe samt oprensning af den omkring liggende havnebund.

CG Jensens vandbygningsfolk har travlt på Hirtshals Havn. Frem til påske arbejder de på højtryk med at ombygge et gammelt færgeleje, der blandt andet skal have ny forankring, spuns, rampe og belægning.

Alt skal stå klar, til færgen genoptager sejladsen den 12. april.

”Det er en meget stram tidsplan her i vintermånederne, men vi sætter det fornødne mandskab og materiel ind på opgaven og tror på, at vi kan nå det. Men vejrguderne må dog meget gerne være med os”, siger projektchef Gert Askholm om arbejdet.

Flere opgaver venter

Til efteråret skal CG Jensen atter i gang på havnen, hvor man skal oprense bunden i færgelejet for havneslam. Et arbejde, der også omfatter efterfølgende opfyldning og afretning af stenlag samt støbning af bundsikring.

Bundsikringen består af et 40 cm tyk betonlag, der udstøbes under vand i kote -8,5.

Endelig skal CG Jensen også støbe nye fenderfundamenter samt fundamenter til blandt andet gangbro og trappetårn.

CG Jensen udfører arbejdet for Hirtshals Havn.

Tilbage til oversigt