CG Jensen tilegner sig CLT kompetencer for at kunne opføre Danmarks hidtil højeste træbyggeri

Der bliver i disse dage skrevet historie i den danske byggebranche. Opførelsen af bydelen UN17 Village i Ørestad Syd har været en katalysator for entreprenøren CG Jensen, der nu i egenproduktion – og som den første entreprenør i Danmark – kan påbegynde opførelsen af et 30 meter højt træhus.

Der bliver i disse dage skrevet historie i den danske byggebranche. Opførelsen af bydelen UN17 Village i Ørestad Syd har været en katalysator for CG Jensen, der nu i egenproduktion – og som den første entreprenør i Danmark – kan påbegynde opførelsen af et 30 meter højt træhus.

”Vi er glade for, at vi nu kan tilbyde kunden et ekstra element i form af træbyggeri – og så endda i egenproduktion”, siger divisionschef i division Beton Arcon, Morten Andersen, og henviser til, at man har uddannet egne betonfolk til nu også at kunne montere CLT søjler og dæk.

”Vi har prioriteret at kunne opføre CLT (Cross Laminated Timber) byggerier i egenproduktion, da vi fortsat gerne vil sikre bygherren en god kvalitet og fremdrift i udførelsen. Det betyder, at det er CG Jensens egne medarbejdere, der effektivt følger opgaven til dørs på tværs af de forskellige fag. På den måde kan vi undgå ærgerlige grænsefladeproblematikker og forsinkelser mellem forskellige underentreprenører”, siger divisionschef i division Beton Arcon, Morten Andersen.

CG Jensen kan i forvejen tilbyde en af Danmarks største egenproduktioner inden for blandt andet Beton, Stål, Jord & Kloak og Ramning & Vandbygning – og det gode interne samarbejde på tværs af de mange fagdivisioner har gennem årene været fundamentet for mange succesfulde opførelser.

Grundigt forarbejde giver god start

Det syvetagers høje træbyggeri – som er en del af den bæredygtige bydel UN17 Village i Ørestad Syd – er CG Jensens første store CLT byggeri. Forud for opførelsen ligger måneders forberedelser – og herunder et studiebesøg i Sverige for at blive klogere på blandt andet samlingsdetaljer, logistik og fugtstrategi.

”Vi har søgt erfaringer på kryds og tværs. Vi har sendt medarbejdere på workshops og kurser og vi har rådgivet os hos Teknologisk Institut, MOE, CLT eksperter hos Adserballe & Knudsen samt en erfaren, svensk entreprenør, der har hjulpet os godt på vej”, siger divisionschef i division Stål, Henrik Berg.

Forarbejdet har været anstrengelserne værd. Man er kommet godt fra start på byggeriet, hvor man nu har monteret de første træsøjler og CLT dæk. Forude venter nu seks måneders opførelse, hvor man i fire etaper vil færdiggøre det 30 meter høje træbyggeri.

Komplet byggesystem

Som en del af træbyggeriet designer og udfører CG Jensen også selv træ-facadekassetter i egenproduktion. Her er der lagt en strategi for montage og teknik, så kassetten kan virke med alle materialer – herunder altaner i stål.

”Vi laver både råhus, facadekassetter og altaner i egenproduktion. På den måde laver vi et komplet byggesystem – og det ser vi en stor fordel i”, siger divisionschef i division Byggeri Øst, Claus Baumann.

Bygherren har en nøglerolle i branchens grønne omstilling

CG Jensen opfører det syvetagers høje træbyggeri for bygherren NREP. Bygningen er som nævnt en del af den nye, bæredygtige bydel UN17 Village, der er udviklet i samarbejde med Sweco Architects, Lendager, MOE og CG Jensen – og som gennem konkrete tiltag adresserer de 17 verdensmål.

Den fossilfri byggeplads har været en af de første i Danmark til at benytte den grønnere beton FUTURECEM – og man har også været med til at lancere den første elektriske betonbil i Danmark.

”Vi har fra begyndelsen haft en ambition om, at byggeriet af UN17 Village skal være et åbent laboratorium for udvikling og udbredelse af nye, bæredygtige tiltag i byggebranchen. Det gælder i særdeleshed værdikæden, så vi accelerer en bredt forankret, grøn transformation af byggebranchen. Derfor glæder vi os over, at UN17 Village har medvirket til, at CG Jensen fremover kan tilbyde CLT byggerier i stor skala”, siger Nicole van der Star, investment developer, NREP.

”Vi vil gerne hjælpe vores kunder med at kunne opføre bæredygtige byggerier med det mindst mulige CO2 aftryk. Det er vores CLT kompetencer endnu et skridt på vejen til”, tilføjer divisionschef i Beton Arcon, Morten Andersen.

CG Jensens CLT kompetencer kommer til at ligge forankret hos divisionschef i division Beton Arcon, Morten Andersen, og divisionschef i division Stål, Henrik Berg.

For mere information kontakt

Morten Andersen på telefon 51 38 12 61 eller mail man@cgjensen.dk

Henrik Berg på telefon 23 39 51 27 eller på mail heb@cgjensen.dk