Store fremskridt Rødovre Port

På Rødovre Port er CG Jensens dygtige anlægsgartnere godt i gang med at lægge fliser på det 37.500 kvadratmeter store bolig- og erhvervsbyggeri.

På Rødovre Port er CG Jensens dygtige anlægsgartnere godt i gang med at lægge fliser på det 37.500 kvadratmeter store bolig- og erhvervsbyggeri.

Formand i Jord & Kloak Mads Ladegaard fortæller, at der skal lægges cirka 6.000 kvadratmeter fliser på de befæstede områder i alt.

Der er tale om to slags betonfliser. Den ene er en modul 30 gange 10 i sort, den anden er en 30 gange 60 i henholdsvis hvid, sort og grå. Fliserne lægges i særlige mønstre blandt andet på det område, der bliver hovedstrøget gennem den nye bydel.

”På nuværende tidspunkt har vi lagt cirka 250 kvadratmeter af den første type og cirka 1.900 kvadratmeter af den anden,” fortæller Mads Ladegaard.

Anlægsgartnerne har også etableret 12 ud af i alt 22 molokker, som er en særlig slags nedgravede affaldscontainere.

Formand Mads Ladegaard fortæller, at de derudover er godt i gang med at sætte plantekasser i det nye byområde. Selve planterne vil formentlig blive sat i marts, hvis vejret tillader det.

Rødovre Port kommer til at rumme 534 boliger samt butiksstrøg og erhverv.

CG Jensen opfører Rødovre Port i totalentreprise. Alle anlægs-, funderings-, jord-, kloak-, beton-, stål- og gartnerarbejder udføres i egenproduktion.

Læs mere om vores kompetencer inden for gartner og belægning her