Timelapse: Her kan du se indskubningen af tunnel ved Buddinge station

Søndag aften ‘afleverede’ vi Buddinge Station tilbage til pendlerne efter at have etableret en ny gang- og cykeltunnel under banedæmningen ved Buddinge Station.

Timelapse: Her kan du se indskubningen af tunnel ved Buddinge station

Søndag aften ‘afleverede’ vi Buddinge Station tilbage til pendlerne efter at have etableret en ny gang- og cykeltunnel under banedæmningen ved Buddinge Station.

Vi har udført tunnelarbejdet som en del af anlæggelsen af den kommende Hovedstadens Letbane.

“Det første større arbejde i letbaneprojektet er nu veloverstået takket være en god holdindsats med deltagelse af vores interne divisioner og underentreprenører. Det er vi glade for”, siger divisionschef for Special Projects, Christian Levinsen.

Buddinge Station bliver et af de trafikale knudepunkter, hvor Hovedstadens Letbane og S-togsnettet mødes.

På timelapsen herunder kan du se arbejdet med at skubbe den 600 ton tunge tunnel på plads.

Timelapsen er lavet af MOE Rådgivende Ingeniører, der blandt andet har ført tilsyn med fugtisoleringen.