Dansk entreprenør med dybe rødder

CG Jensen A/S er et dansk selskab med rødder tilbage til 1930’erne.

Anlægsopgaver i hele Danmark
Vi tilbyder de fleste typer anlægsopgaver. Det gælder funderings- og rammearbejde, vandbygning, betonarbejde, jord- og kloakarbejde, forsyningsledninger samt job ved bane og vej.

CG Jensen udfører havneanlæg bogstaveligt talt fra Gedser til Skagen. Vi rammer spuns og pæle og udfører efterfunderinger i hele Danmark.

Vi flytter jord, også når det er forurenet. Vi sørger selvfølgelig for korrekt håndtering af den forurenede jord. Skal eksisterende kloaksystemer udbygges eller skal der etableres nye regnvandsbassiner er det også en opgave for os.

CG Jensen bygger råhuse i betonelementer, og løser små og store betonopgaver, fra faunapassager til parkeringskældre. Vi renoverer enhver form for betonkonstruktioner indenfor anlæg og byggeri, f.eks. betonbroer og parkeringshuse.

Krævende stålopgaver, også uden for landets grænser
Vi har stor erfaring med stålmontage. Vores erfarne medarbejdere har stået for mange spektakulære montageopgaver, fra helikopterplatform i København til ståltårn med udsigtsplatform i Oslo.

Nybyggeri i hoved- og totalentrepriser
Vi udfører nybyggeri i hoved- og totalentrepriser indenfor alment og privat boligbyggeri, erhvervsbyggeri og institutionsbyggeri såsom plejeboliger, skoler, børnehaver, idrætsfaciliteter og sundhedscentre. CG Jensen har et bredt felt af gode samarbejdspartnere af arkitektfirmaer og rådgivende ingeniørfirmaer. Til udførelsen af byggerierne har vi stor gavn af vores egenproduktion.

Hvis du vil vide mere

Adm. direktør Michael S. Larsen, tlf. +45 21 70 96 44

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk